Stlačením tlačidla 1 sa spojíte s prvou dostupnou osobou. Stlačením tlačidla 2 si môžete vypočuť prezentácie. Stlačením tlačidla 3 si môžete vybrať, s kým chcete hovoriť. 2 €/min
 
[@template.text.sidewidget]
Numerológia

Numerológia

Čo znamená numerológia? Numerológia sa zaoberá symbolickou hodnotou čísel. Ale čo môžeme dozvedieť z čísel?

Ezoterická doktrína čísel, ktorá sa dnes nazýva numerológia, sa zaoberá symbolickou hodnotou čísel. V každom čísle skrýva aj tajomstvo, ktoré nám prezrádza význam čísel od nuly do deväť. Človek najskôr pripisoval väčší význam číslam na vyššom stupni kultúrneho rozvoja. Obyvatelia Mezopotámie a Egypta verili, že objavia súvislosť medzi nimi a prírodnými zákonmi. Napríklad u Babylončanov bolo číslo 30 tiež menom boha Mesiaca, pretože verili, že obežná dráha Mesiaca trvala iba 30 dní.

Tajomstvá čísel kedysi uchovávali kňazi a iba čiastočne ich odovzdali svojim dôverným učeníkom. Po týchto predchodcoch sa chápe, že každé číslo je viac ako aritmetický koncept. K starodávnym znalostiam ezoteriky patrí aj myšlienka, že písmená sú vibrácie, ktoré môžu byť vyjadrené číslami. Pytagoras, grécky matematik, astronóm, filozof, ktorý žil v 6. storočí pred naším letopočtom, je považovaný za zakladateľa numerológie. V Grécku sa jeho numerológia pozdvihla na vedeckú úroveň.

Zastávali názor, že číslo je podstatou vecí, to znamená, že číslo ukazuje poriadok, ktorý nahrádza chaos. Nakoniec sa v podstate vyvinuli dve hlavné školy, ktoré sú dodnes živé. Každé meno a dátum narodenia obsahuje číselnú hodnotu, ktorá v nás žije a ovplyvňuje nás. V konečnom dôsledku je práca s numerológiou aj krokom k sebapoznaniu, resp. na ceste k ľudskému poznaniu. Dátum narodenia má pre každého človeka mimoriadny význam, o to viac, že nás tento faktor, ktorý zostáva nezmenený počas celého nášho života, sprevádza.

Tento „kód“ nám hovorí to, aké kozmické vibrácie ovplyvňujú človek. Numerológia, podobne ako astrológia, nám pomáha uvedomiť si, že cykly, opakujúce sa obdobia, hrajú v našom živote dôležitú úlohu. Bez ohľadu na to, aký odlišný je životný proces, numerológia ukazuje periodicitu. Nerovnosť má tiež legitimitu. Poznanie cyklov v našom živote môže byť teda veľkou pomocou pri formovaní našej budúcnosti.

Numerológia môže poskytnúť dôležité informácie na formovanie našich vecí podľa počiatočného alebo dokonca záverečného obdobia, aby boli v súlade s prirodzeným tokom života, čo samozrejme môže priniesť väčšiu harmóniu do našich životov. Ľudský život sa vyvíja v deviatich periodických cykloch (deväť číslic symbolizuje vesmír). Každý rok je súčasťou vývojovej fázy. Ak chcete vedieť, kedy ste na ceste rozvoja, bude to zrejmé z hodnotenia vášho osobného roku.

Numerológia Vám pomôže. Výpočet je veľmi jednoduchý: tentokrát je potrebné k počtu mesiacov a dní narodenia pripočítať číslo hľadaného roku. Osobný rok sa nikdy nezačína prvého januára, ale v deň, keď oslavujete svoje narodeniny.

Takže každý, kto sa narodil povedzme 25. februára a je zvedavý na rok 2009, by mal urobiť nasledujúci výpočet: 2 + 25 + 2009 = 20 (2 + 0) = 2 Takže v roku 2009 ste v 2. cykle vášho života. Okrem všeobecného posúdenia stojí za to pozrieť sa aj na to, ako vzájomne pôsobia vibrácie daného roku a počet rokov narodenia. Čo pokrývajú čísla?

Osobný rok 1- Rok nového začiatku. Všetko, čo urobíte teraz, bude mať vplyv na nasledujúcich deväť rokov. Musíte dôverovať sebe, svojej sile, svojej tvorivosti. V každom prípade sa očakáva zmena kvality v porovnaní s predchádzajúcimi 9 rokmi. Podnikanie, vzťah alebo manželstvo sa v tom čase sľubuje ako trvalé. Nemusíte však nevyhnutne ísť do novej práce alebo hľadať novú lásku, existujúcu môžete tiež obnoviť. Môžete obnoviť aj Vašu prácu, získať nové nápady.

Vo vzťahu, ak nie v novej láske, tento rok prinesie starú „zmenu kvality“. Prehlbovanie emócií, vzájomné spoznávanie cností a možno aj objavovanie skrytých tajomstiev sexu .Je nevyhnutné tento rok využiť, inak môžete počkať deväť rokov, kým život znovu ponúkne také príležitosti. Ľudia v Osude 1 sú v súčasnosti takmer „znovuzrodení“, ľudia v Osude 2 a 9 sa však ťažko adaptujú na rýchle zmeny.

Osobný rok 2 - Čas plánovania. Tento rok už nie je taký dynamický ako osobný rok1, ale si vyžaduje dôkladnosť, starostlivosť, ohľaduplnosť, pretože od toho závisí úspech. Do popredia sa dostáva materialita. Cieľom tohto roku je zhromažďovanie, rast, vytváranie bezpečnostných rezerv, aby ste vedeli dosiathnuť veľké plány.

Môžete sa stretnúť s mnohými prekážkami, ktoré Vám prídu do cesty, aby ste pri ich riešení posilnili vôľu, vyčistili svoje túžby, uvedomili si svoje vlastné obmedzenia a nedostatky a čo najskôr ich napravili. Počas plánovacieho obdobia sa môžu nové vzťahy vzájomne prepojiť, môžu sa objaviť ľudia, ktorí sa časom stanú dôveryhodnými spojencami.

Prijímajte ich s otvoreným srdcom, počúvajte ich rady, ale zatiaľ choďte iba za svojou hlavou, pretože nie je isté, že to, čo fungovalo pre kohokoľvek iného,bude fungovať aj pre Vás. Vo vzťahu to nie je ani tak partner, ako skôr efekt bezprostredného okolia, neistota mužských členov rodiny, ktorá ich robí neistými nielen v partnerovi, ale aj vo vlastných pocitoch. 2. osobný rok časti č. 2 Obdobie vývoja.

Tento rok vibruje s Jupiterom a prináša úspech v oblasti financií a lásky. Je to oveľa dynamickejšie ako v predchádzajúcom roku. Nestrácajte preto energiu zbytočnými vecami, vždy sa sústreďte na cieľ. Ak ste za posledné dva roky využili príležitosti naplno, teraz môžete konečne začať so svojou bezstarostnou tvorbou, so svojím umeleckým umením.

Osobný rok 3 - Je čas bezstarostnej zábavy, lásky zabudnutej na seba. Jeho spoločenský život prekvitá, zvyšuje sa jeho príťažlivosť a osobné kúzlo a malé flirtovanie a malé dobrodružstvá budú prirodzenou súčasťou každodenného života. Veľa cestovania, zábavných stretnutí a možno zvýšenie vašich vedomostí - v školskom prostredí alebo na nejakom kurze - je výsledkom troch rokov.

Pretože k Vám prúdi naraz priveľa informácií a skúseností - je treba umiernenosť. Pravidelne sa podrobujte samovyšetrovaniu, filtrujte získané poznatky, meditujte. 3 je tiež vibráciou Jupitera, takže 3. osud je pre každého ľahší. Jednotky číslo 1 sa môžu pretočiť, zatiaľ čo jednotky číslo 9 problémy prehlbujú viac, než v skutočnosti sú.

Osobný rok 4 - Čas rozvíjať vzťahy. Teraz sa do popredia dostáva rodina, najdôležitejšia je starostlivosť, rozpoznanie skutočnej lásky. V pracovnej oblasti sa dôraz kladie aj na vytváranie sietí a spoločné úsilie. Úsilie v prospech rodiny sa časom mnohonásobne vyplatí. 4. osobný rok vyžaduje, aby ste boli trpezlivejší voči svojej rodine, voči starším, aby ste to čo robíte,robili pre svoju rodinu, aby Ste boli trpezliví a obetovali čas počúvaniu svojich blízkych. 4. rok je tiež časom utrpenia, ale kto v teste uspeje, môže rátať s úspechom.

Osobný rok 5 - Čas zmeny. V tomto dvanásťmesačnom cykle budú zmeny vítané,lebo sa budete chcieť vymaniť zo zabehnutých pravidiel a overiť si vlastnú sebestačnosť a slobodu myslenia.Táto vibrácia Vás má naučiť pristupovť k zmenám zodpovedne a posiľňovať svoju vôľu a sebaovládanie.Keď sa pre niečo rozhodnete,dokážete prekonať všetky prekážky i samu seba.

Osobný rok 6 - Čas výziev. Toto je obdobie udalostí, ktoré menia život, menia rozhodnutia. Teraz môžete konečne nájsť svoju spriaznenú dušu alebo harmóniu vo vašom existujúcom vzťahu. Je dokonca možné že môžte porodiť dieťa. Nezameriavajte sa na svoju kariéru, na svoje peniaze, ale na tých, na ktorých sa môžete spoľahnúť, ktorých máte radi.

Osobný rok 7 - Čas vlastnej analýzy. Choďte trochu od sveta a pozerajte sa na seba. V tomto období môžete robiť veľmi užitočné objavy. Nerobte si teraz starosti s vonkajším svetom, hmotným majetkom, s týmito si nemusíte robiť starosti. Zamerajte sa na to, aby ste konečne zabudli na minulé sťažnosti a mysleli na svojich nepriateľov s čistým a zhovievavým srdcom. Môže tiež dôjsť k neočakávanému príchodu peňazí, dokonca aj k určitým výhram alebo prípadne k dedičstvu.

Osobný rok 8 - Čas zbohatnutia. Stanovte si veľké ciele, ponúkané príležitosti vám ich pomôžu dosiahnuť. Unáhlené rozhodnutia môžu viesť dokonca k bankrotu. Konajte rozvážne a nebuďte príliš skromní. Odvážte sa snívať vo veľkom. Stáva sa to realitou.

Osobný rok 9 - Čas objednávky. Dajte do poriadku veci okolo seba, očistite si srdce, nenechajte svoje záležitosti zostať nedokončené. Teraz sa neoplatí začínať novú vec. Aj keď to nie je ľahký rok, je blízko dlho očakávanej úľavy.

 
Renata
K DISPOZÍCII
 

Renata je vynikajúca jasnovidka, má aj dar jasnocítenia. Keď si ju vyberiete, urobíte...

0900 715 715MOJA STRÁNKA
 
Sofia
K DISPOZÍCII
 

Sofia pomáha ľuďom s rôznymi problémami. Pri výklade používa cigánske karty, tarot,...

0900 715 715MOJA STRÁNKA
 
Jana
K DISPOZÍCII
 

Jana sa zaoberá s astrológiou už 20 rokov, tarotom viac ako 10 rokov. Vo svojej praxi...

0900 715 715MOJA STRÁNKA
 
Sandra
K DISPOZÍCII
 

Sandra je milá, empatická kartárka, ktorá Vám pomôže najlepšie ako vie. So Sandrou...

0900 715 715MOJA STRÁNKA
 
 

Užitočné články o každodennom živote

Veštenie

Veštenie

Je vôbec možné nazrieť do budúcnosti? Veštenie vždy existovalo a vždy bolo populárne. Veštenie je dar...
 
Kariéra

Kariéra

Kariéra podľa slovenského slovníka znamená kariérny postup. Čo však okrem slovníkového významu znamená...
 
Vianočné tradície

Vianočné tradície

Prečítajte si vianočné tradície z celého sveta o ktorých ste nikdy nepočuli. Zistite, aké sú vianočné tradície...
 
Tarotové karty

Tarotové karty

Ako interpretovať tarotové karty so zlými významami? Tarotové karty nesúďte podľa vzhľadu ale kvôli ich...
 
Médium

Médium

Slovo médium je latinské a znamená uprostred. Médium musí mať citlivý a silný nervový systém a silné fyzické...
 
 
 
 
0900 715 715

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Informácie zhromaždené pomocou súborov cookie môžu zahŕňať informácie o tom, ako často navštevujete webové stránky a z ktorej krajiny si ich prezeráte. Ďalej

_