KVALITNÁ SLUŽBA UZNÁVANÍ VEŠTCI

  Zavolajte nám na  

0900 715 715

  2 €/min  
Ak viete, s ktorým veštcom chcete hovoriť, stlačte 1. Ak si chcete vypočuť prezentáciu veštcov, stlačte 2. Ak chcete kontaktovať prvého dostupného odborníka, stlačte 3. 2 €/min
 
[@template.text.sidewidget]
Glosár

Glosár

Aký je rozdiel medzi jasnovidkou a veštkyňou? A ako sa líši veštenie z anjelských kariet od veštenia z tarotových kariet? Teraz Vám to prezradíme

Anjelské proroctvo

Anjelské karty vyžarujú pozitívnu energiu. Anjelské karty môžu byť podobné kartám bohyne, ale existujú rozdiely. Anjelské karty ukazujú rôznych anjelov a ich správy, zatiaľ čo bohyne ukazujú rôznych bohov a ich správy. Proroctvo s anjelskymi kartami sa deje tak, že sa žiadajú anjeli, aby nahliadli do minulosti, prítomnosti, budúcnosti a poskytli radu a vedenie. Každá karta má odkaz, ktorý môže byť potvrdením alebo nápadom osobe, o ktorej proroctvo ide. Naši hrdinovia majú veľa vedomostí o rôznych kartách a ich správach.

Anjelské šepkanie

Keď médium alebo veštec prijme správu od anjelov, nazýva sa anjelské šepkanie. Anjeli tiež prenášajú energiu, pohodlie, podporu a odvahu. Anjelské šepkanie sa vyskytuje počas veštenia. Rôzni anjeli majú rôzne sily, takže rôzni anjeli prenášajú rôzne informácie.

Astrológia

Astrológia je tradičná náuka, ktorá skúma súvislosti postavenia planét, hviezd a vesmírnych bodov s udalosťami na Zemi. Názov astrológia pochádza z gréckeho astron, hviezda, a logos, slovo, zmysel, význam. Astrológia skúma dátum narodenia osoby - astrológ skúma hviezdne znamenia a miestnosť, v ktorej sa nachádza mesiac, keď sa človek narodí. Na zostavenie horoskopu je potrebné poznať dátum, presný čas a miesto narodenia.

Z polohy planét v znameniach a domoch a ich vzájomných uhlov, aspektov, sa dá vyčítať povaha, osobnosť, vzťah k majetku, vzdelanie, domovu, láske, sexu, manželstve, práci, kariére, nadanie, talent, smer vnútorného duchovného vývoja, zdravotné dispozície , možné životné lekcie a skúšky a mnoho ďalších informácií o úlohách a životnom zmysle inkarnácie duše v tomto živote.

Astrológ navyše študuje pozície nebeských telies. Astrológia sa často používa na nájdenie ideálnej doby pre rôzne aktivity. Naši astrológovia Vám môžu pomôcť ak chcete vedieť, čo Vám budúcnosť môže ponúknuť. Môžu tiež pomôcť, keď sa chcete dozvedieť viac o vašej hviezdnej značke.

Automatické písanie

Je to metóda, ktorá Vám umožňuje prijímať detailné odkazy z duchovného sveta. Automatické písanie môžete vykonávať prakticky s akoukoľvek bytosťou z duchovného sveta. Je to báječný spôsob, ako udržať a prehĺbiť vzťah so svojimi zosnulými blížnymi, urovnať nedoriešené spory a vyliečiť zármutok. Automatické písanie Vám môže pomáhať na vašej duchovnej ceste. Môžete sa svojich strážnych anjelov opýtať na jeho meno a mnoho ďalších informácií.

Biela mágia

Biela mágia je práca s energiou. Pri zameraní sa na liečenie, nájdenie lepšej práce či na harmonický vzťah, používa mág energiu pre dobré účely a hovoríme o bielej mágii. Cieľom bielej mágie je ochrana a liečenie. Počiatky bielej mágie siahajú až do dávnych egyptských a hebrejských časov. Biela mágia je vlastne usmerňovaniu energie v pozitívnom zmysle.

Čarodejnica

Čarodejnica je osoba, ktorá má viac schopností. Dáva rady k skladbe rituálov, zakladanie sabatu (skupiny), vytváranie systému, aby vyhovoval osobne Vám. Ako ľudovú mágiu alebo čarodejníctva označujeme tajné vykonávaní magických praktík za konkrétnym účelom, napr. S cieľom uzdravenia, získanie ochrany pred nešťastím, ovplyvnenie prírodných dejov a pod. Naše talentované čarodejnice sú pripravené Vám oznámiť tajomstvo vašej budúcnosti a pomôcť Vám.

Čistenie domov

Duše vás môžu prenasledovať v budovách, domoch a na iných miestach. Môžete počuť podivný hluk, uvidieť objekty, ktoré boli premiestnené, fúkajúci vietor (napriek zatvoreným oknám a dverám), nevysvetliteľné tiene a podobne. Duše môžu potrebovať, aby si ostatní boli vedomí svojej prítomnosti.

Názor je taký, že duša tu zostávajú, pretože majú nedokončené záležitosti. Jasnovidec alebo veštkyňa môže vykonávať čistenie domu, aby sa zbavil nepokojov, ktoré v týchto miestach prevládajú, pomocou rôznych rituálov. Keď je určitý dom vyčistený, môžete sa často cítiť nesmierne pokojne.

Intuícia

Jasnovidec alebo veštkyňa niekedy pracuje s intuíciou. Intuícia je vnútorný pocit alebo empatická schopnosť dostať sa do pozície inej osoby, aby ste pochopili, ako sa bude určitá situácia v budúcnosti vyvíjať. Fungujúce mimo čas i priestor a spájajúce nás s vyšším ja. Schopnosť, ktorá je ale tiež nepozvaný konkurent ega. Jasnovidec, veštkyňa alebo iná extrémne intuitívna osoba bude cítiť, že sa niečo blíži, a podľa toho konať.

Intuícia je o kontakte s vaším vnútorným ja. Existujú tiež veštci, ktorí pracujú výhradne so svojou intuíciou. Máme jasnovidcov, ktorí majú silnú intuíciu, ktorá Vám môže pomôcť zabrániť problémom a situáciám a pomôžu Vám utvárať svoj život podľa vašich predstáv.

Jasnovidec

Slovo jasnovidec pochádza z francúzskeho slova "clair" (čo je jasné). Jasnovidec je schopný na obrázkoch vidieť, čo sa stalo a čo sa stane.Má vrodenú schopnosť, hoci niektorí jasnovidci si to uvedomia až neskôr v živote. Keď jasnovidec vstúpi do stavu rozšíreného vedomia, často cíti, že priestor a čas sú preč.

Karty

Najčastejšou formou výkladu kariet je výklad tarotových kariet. Veštenie z tarotových kariet je veľmi známe a obľúbené. Veštby nie sú konkrétne a z kariet dokáže čítať len skúsený človek. Vždy je rozhodujúce pozície a poradie kariet. Obľúbený spôsob výkladov tarotových kariet je Keltský kríž, kedy tarot zodpovedá desať otázok.

Komunikácia so zvieratami

Komunikácia so zvieratami je situácia, keď veštkyňa alebo jasnovidec telepaticky komunikuje so zvieratami. Máme veštcov, ktorí sú schopní hovoriť so zvieratami.

Kryštály

Orákulá sprevádzajú ľudstvo už po celé tisícročia a jednou z mnohých možností je veštenie pomocou vzácnych kameňov. Ich rôznym podobám zodpovedajú rôzne liečivé sily a tiež výnimočná schopnosť odpovedať na závažné otázky, ktoré sú spojené s našim každodenným životom. Ich moc a mágia sa skrýva nielen vo vibráciách, ale aj vo viere človeka.

Môžu na nás pôsobiť pozitívne nielen z psychickej, ale aj z fyzickej stránky. Keď hovoríte s veštcom, ktorý pracuje s kryštálmi, môžete získať pomoc v danej situácii, ale môžete sa cítiť šťastnejší, lepšie spať, mať viac energie alebo viac lásky v sebe.

Kyvadlo

Možnosti využitia kyvadla sú naozaj široké. Možno ho použiť na predikcii blízkej budúcnosti, veľmi užitočné je pri zdravotnej diagnostike, hodí sa v prípade, že sa neviete rozhodnúť. Kyvadlo musí byť vyrobené z prírodných materiálov, ako je krištáľ, kosť, drevo alebo kov. Keď je kyvadlo použité pre veštenie, veštec položí otázku, na ktoré kyvadlo odpovie áno alebo nie. Kyvadlo len potvrdzuje, čo veštci už vedia.

Liečenie

Liečiteľ má schopnosť vytvoriť rovnováhu v tele i duši. Liečenie je často v súlade s veštením. Vytvorí harmóniu, uľahčí relaxáciu. Existujú rôzne typy liečby. Telemedicína je, keď sa liečenie vykonáva na diaľku, a to aj po telefóne.

Médium

Médium môže kontaktovať ľudí a zvieratá, ktorí sú už v posmrtnom živote. Médium funguje v oboch smeroch ako kanál; médiá môžu oznámiť správu od zosnulých.

Reiki

Reiki je univerzálna liečivá energia. Presne taký význam má japonské slovo rei-ki. Človek sa už po I. stupni otvorí svojimi energetickými kanálmi tejto energii. Ak je táto úroveň energie nízka, môžeme byť náchylnejší k stresu a chorobám. Keď je táto úroveň energie vysoká, sme oveľa šťastnejší a zdravší.

Reiki je forma liečenia, ale aj metóda hlbokej relaxácie pre zvýšenie sebapoznania a zníženie stresu. Reiki môže pracovať na rôznych úrovniach, duchovných i mentálnych. Pomocou Reiki sa môžeme vyrovnať s fyzickými i emocionálnymi problémami a dôjsť k poznaniu a pochopeniu zmyslu nášho života.

Runy

Runy sú pradávny spôsob veštenia, využívaný tými, ktorí hľadajú radu. Ich história sa datuje do dôb germánskych a škandinávskych kmeňov. Slovo "runa" znamená tajomstvo, šepot, alebo záhada. Runy sa môžu vyrábať z mnohých materiálov, ale najbežnejším sú kamene alebo polodrahokamy, popísané runovou abecedou. Tieto kamene sa potom nazývajú "runové kamene". Runy môžu pomôcť riešiť problémy, ktorým čelíme, a ukázať pravdepodobné výsledky možných situácií.

Šaman

Samotné slovo "šaman" pochádza z jazyka sibírskeho kmeňa Tunguzov a znamená "ten, čo vidí v tme". Šaman je človek - muž alebo žena - ktorý vie vstúpiť do iných stavov vedomia podľa svojej vôle a cestovať v duchu medzi týmto a inými svetmi, aby našiel spôsob liečenia, znalosti, radu pre seba a pre iných. Šaman pracuje so silou a energiou, žiada o pomoc iných duchov.

Spiritualita

Spiritualita je citlivosť našej mysli voči duchovným hodnotám, ale aj prax v ich hľadaní a uskutočňovaní. Všeobecne tiež môžeme povedať, že je to orientácia na zmysel života a poriadok vo vesmíre. Jasnovidec alebo médium je tiež spirituálny človek.

Stratené veci

Máme veľa jasnovidcov a veštcov, ktorí sa špecializujú na hľadanie stratených vecí.

Tarot

Tarot je zrkadlom našej duše. Dokáže veľmi presne odhaliť,naše pocity, myšlienky, túžby, priania, alebo aké podvedomé vnútorné presvedčenie v sebe práve nosíme. V jeho symbolike sa skrýva tajomstvo života. Obsahuje 78 kariet, ktoré sa rozdeľujú na malé a veľké arkána. Výklad tarotových kariet odhaľuje a rieši, čo sa deje predovšetkým tu a teraz.

Veštec

Veštec je osoba so schopnosťou predpovedať budúcnosť, vykladať sny, alebo vyjavovať ľuďom božiu vôľu. Predpovedanie budúcnosti na základe magických praktík sa označuje ako veštenie, konkrétne vyslovená predpoveď sa nazýva veštba. Veštci hľadia do minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Veštci zvyčajne využívajú odbor ako je astrológia, vykladanie kariet, čítanie z ruky, numerológia atď.

Veštenie

Majte na pamäti, ak zavoláte našim veštcom alebo jasnovidcom, necíťte svoju otázku hlúpu alebo zbytočnú. Pravdepodobne nie ste prvý, kto položí túto otázku. Nebojte sa klásť otázky, na ktoré potrebujete odpovedať. Život má schopnosť náhle zmeniť smer a môže byť užitočné hovoriť s jedným z našich veštcov alebo jasnovidcov, aby ste pochopili, čo sa deje v prítomnosti, čo sa stalo v minulosti a čo má prísť v budúcnosti.

Vytváranie vzťahov

Väčšina ľudí si myslí, že sa spojiť môžu iba médiá. V skutočnosti však aj vizionári a veštci sú schopní vytvárať siete. Keď sa veštkyňa alebo médium angažuje v komunikácii, znamená to, že sami seba použijú na prijatie správy z inej dimenzie v duchovnom svete. Správy pochádzajú od anjelov a ďalších pomocníkov. Keď médium nadviaže spojenie, dostáva predovšetkým správy od duší odídených ľudí

Výklad snov

Sen je zážitok iluzórnych hlasov alebo iných vnemov vytváraných mozgom počas spánku v rámci procesu snívanie. Sny často ukazujú udalosti, ktoré sú v skutočnosti nepravdepodobné, a sú zvyčajne mimo kontroly spiacej osoby. Vychádzajú z vonkajších i vnútorných podnetov a spomienok a predstáv spiaceho. Sny môžu byť dôležitými nástrojmi vo veštení. Naši poradcovia Vám pomôžu pochopiť a analyzovať vaše sny.

Zaklínadlá

Zaklínadlo je druh volania alebo príkazu na rôzne energie na dosiahnutie zvláštneho účelu. Zaklínadlo sa používa v šamanizme. Pomáha všetkým, ktorí sa rozhodnú žiadať proroctvo o pomoc rôzne druhy energie, ako je voda, vzduch, oheň a zem. Môže byť určené bohom, bohyniam alebo iným pomocníkom. Pokiaľ vo svojom živote chcete dosiahnuť niečo konkrétneho, naši poradcovia Vám pomôžu vyvolať správnej energie.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kliknite sem a zavolajte!0900 715 7152 €/min
Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Náš web používa cookies, aby zabezpečil lepší užívateľský dojem. Ak súhlasíte, kliknite na Ďalej
Akceptujem