Stlačením tlačidla 1 sa spojíte s prvou dostupnou osobou. Stlačením tlačidla 2 si môžete vypočuť prezentácie. Stlačením tlačidla 3 si môžete vybrať, s kým chcete hovoriť. 2 €/min
 
[@template.text.sidewidget]
Médium

Médium

Slovo médium je latinské a znamená uprostred. Médium musí mať citlivý a silný nervový systém a silné fyzické telo

Slovo médium je latinské a znamená "uprostred". Médium je latinské slovo, ktoré znamená centrálne umiestnený. Spája dve vzdialené alebo kvalitatívne odlišné médiá a umožňuje výmenu energie a informácií medzi nimi. Základný zákon mediality: podobná rezonancia sa priťahuje a môže sa spájať len s podobnou rezonanciou. Médium musí mať citlivý, sofistikovaný, silný nervový systém a silné fyzické telo. Len tak si môže udržať duševné a fyzické zdravie.

Fyzické a duchovné médium: Fyzické médium funguje horizontálne. Číta informácie z aury ľudí, z ich psychiky. Duchovné médium funguje vertikálne. Spája sa s duchovným svetom a prijíma prostredníctvom nich informácie. Existujú tri základné typy tranzu. V mediálnom tranze už médium vystúpilo z tela a odovzdalo ho duchovnej bytosti, ktorá sa chce prejaviť. Po vstupe duchovnej bytosti sa tvár a hlas média zmenia a prevezmú vlastnosti duchovnej bytosti.

Po prechode tranzu sa médium vráti do svojho tela a opäť má svoje vlastné črty a hlas. Hlboký trans je vzácny jav, pretože médium musí čo najúplnejšie opustiť svoje telo a úplne ho a svoje vedomie prenechať pod kontrolu duchovnej bytosti.

Jasný čuch a chuť: tieto dve schopnosti znamenajú, že médium vníma vône a chute prostredníctvom svojho vnútorného zmyslu. Niektoré duchovné bytosti majú čuch a vôňu. Astrálni posadnutí vydávajú pachy, keď opúšťajú telo. Médium so schopnosťou čistého čuchu to dokáže vycítiť.

Jasnovidectvo znamená videnie naprieč časom a priestorom, videnie minulosti, prítomnosti, budúcnosti alebo mŕtvych a podobne.

Automatické písanie: pri automatickom písaní je médium v ľahkom tranze a komunikujúca duchovná bytosť iba vedie ruku média a píše ňou. Je to azda najznámejšia a najpoužívanejšia mediumistická schopnosť, ale zďaleka nie najbezpečnejšia. Ako pri každej inej psychickej činnosti, aj tu platia mentálne zákony: podobné rezonuje, podobné priťahuje, a bez schopnosti jasného vnímania je ťažké zistiť, kto vedie pero. Existujú dva hlavné problémy. Jedným z nich je, že po nadviazaní počiatočného úspešného vzťahu sa správy vytratia.

Druhá možnosť spočíva v tom, že duchovná bytosť sa najprv zdá byť láskavá, potom začne diktovať a nakoniec sa stane agresívnym útočníkom. Nanešťastie, médium prestane písať, ale nemôže sa ľahko zbaviť duchovnej bytosti, pretože ju počuje. Preto nemožno zanedbať silnú vôľu a odolný nervový systém, ako aj správny magický tréning.

Psychická reč: táto schopnosť konkrétne znamená, že médium zvyčajne upadá do ľahkého až stredného tranzu, pričom čiastočne opúšťa telo a čiastočne ho preberá duchovná bytosť. Energia a kvalita duchovnej bytosti preniká do média do takej miery, že sa môžu dočasne zmeniť črty jeho tváre, hlas a štýl reči. Keď duch odíde, tieto zmiznú a médium sa "vráti späť".

Psychometria: Psychometria je schopnosť vnímať vibrácie predmetov rukami. Psychometria je forma čistého cítenia. Podstatou tejto schopnosti je spoznať históriu predmetu, dozvedieť sa o jeho majiteľovi.

Jasnovidiectvo je najčastejšou mediálnou schopnosťou. Vďaka tejto schopnosti môžeme rozlišovať vibrácie, energie a kvality. To znamená, že keď používame túto schopnosť, nevieme o prítomnej duchovnej bytosti, osobe alebo energii takmer nič, vnímame len jej vibráciu, a teda kvalitu jej energie. Na základe toho sa môžeme rozhodnúť, či je to pre nás príjemné alebo nie. V procese čistého cítenia vnímame svojím emocionálnym a potom fyzickým telom nielen prítomnosť a vibrácie duchovných bytostí, ale takmer všetky javy.

Azda najdôležitejšou z nich je vnímanie vibrácií našich blížnych v miestnosti, na mieste alebo v akejkoľvek živej bytosti. Čistý cit je základom všetkých schopností. Ak totiž človek vidí, počuje alebo píše (ako médium), ale nedokáže rozlíšiť vibrácie ducha, ktorý komunikuje, môže sa ľahko dostať do pasce. Pri počúvaní nevidíme duchovnú bytosť a nevieme o nej nič okrem zvuku. Môže sa teda vydávať za kohokoľvek. Čo pozemskí duchovia a posadnutí často robia. Väčšina jasnovidcov vidí na astrálnej úrovni, kde každá duchovná bytosť môže mať akúkoľvek podobu.

Astrálny svet je okrem iného svetom neustále sa meniacich tvarov, čo využívajú duchovia s nízkymi vibráciami. Ak teda počujúce, vidiace a píšuce médium nedokáže rozlíšiť vibrácie duchovných bytostí, môže ich ťahať za drôt. Čo môže viesť k posadnutosti. Tomu sa dá predísť rozvíjaním schopnosti jasne cítiť. V určitom bode nášho vývoja budeme mať jasný pocit, čo si ľudia myslia a cítia.

 
Viktória
K DISPOZÍCII
 

Viktória je vynikajúca jasnovidka, veštica, kartárka. Mnohí ludia sa ňu obracajú v...

0900 715 715MOJA STRÁNKA
 
GitaNová/ý
K DISPOZÍCII
 

Gita je skvelá duchovná liečiteľka. Dokáže vám dať veľa praktických rád na...

0900 715 715MOJA STRÁNKA
 
Tamara
K DISPOZÍCII
 

Tamara pomáha ľuďom, ktorí sa tažko vyrovnávajú so smrťou svojich blízkych, vie sa...

0900 715 715MOJA STRÁNKA
 
Venuše
K DISPOZÍCII
 

Venuše Vám pomôže pomocou tarotových a mariášových kariet nájsť odpovede na všetky...

0900 715 715MOJA STRÁNKA
 
 

Užitočné články o každodennom živote

Veštba z kávy

Veštba z kávy

Veštba z kávy umožňuje Vám vytvárať individuálne interpretácie. Veštba z kávy ukáže, ako sa môže vyvíjať vaša...
 
Veštenie z anjelských kariet

Veštenie z anjelských kariet

Jeden spôsob, ako kontaktovať anjelov je veštenie z anjelských kariet. Táto metóda veštenia je veľmi...
 
Veštenie z cigánskych kariet

Veštenie z cigánskych kariet

Veštenie z cigánskych kariet je najstaršia forma veštenia. Veštenie z cigánskych kariet ukazuje...
 
Veštenie z mariášových kariet

Veštenie z mariášových kariet

Veštenie z mariášových kariet je zložité? Na veštenie z mariášových kariet je dobré používať vlastný balíček...
 
Čítanie z kariet

Čítanie z kariet

Čítanie z kariet vyžaduje veľa vynaloženej energie. Čítanie z kariet nemá zmysel, ak je izolovaná od okolitého...
 
 
 
 
0900 715 715

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Informácie zhromaždené pomocou súborov cookie môžu zahŕňať informácie o tom, ako často navštevujete webové stránky a z ktorej krajiny si ich prezeráte. Ďalej

_