Stlačením tlačidla 1 sa spojíte s prvou dostupnou osobou. Stlačením tlačidla 2 si môžete vypočuť prezentácie. Stlačením tlačidla 3 si môžete vybrať, s kým chcete hovoriť. 2 €/min
 
[@template.text.sidewidget]
Veštenie budúcnosti

Veštenie budúcnosti

Na veštenie budúcnosti sa používa mnoho druhov kariet. Pred dôležitým rozhodnutím veštenie budúcnosti ukáže smer

Existujú rôzne ezoterické činnosti či disciplíny, pomocou ktorých je možné nahliadnuť do budúcnosti či minulosti, ale aj do ľudského vnútra. Prevádzkujú sa odnepamäti, lebo ľudia sa vždy chceli dozvedieť, čo alebo kto ich čaká, na čo majú dávať pozor a ako by si mohli pomôcť od zlého či k dobrému. Patrí k nim veštenie všetkého druhu, z najrôznejších podkladov, astrológia, numerológia, čítanie z rúk, ale aj jedna z najznámejších disciplín: čítanie z kariet.

Nie je vyhradené len jedincom vybaveným zvláštnymi schopnosťami, možno sa to naučiť. To znamená pochopiť významy, ktoré nesú jednotlivé karty podľa svojich farieb a hodnôt, naučiť sa ich interpretovať v kombináciách a citlivo spájať s osobou, ktorá v nich hľadá vysvetlenie svojej životnej situácie a perspektívu. Lebo kartár či veštica je nielen lúštiteľom kartových informácií, ale aj psychológom. Na veštenie budúcnosti sa používajú rôzne veštecké karty a veštecké metódy. 

Veštenie budúcnosti pomocou numerológie: 

Numerológia je moderné označenie pre výklady významu čísel. Jej názov pochádza z latinského numerus - číslo. Skúmanie čísel a ich vibrácií, má svoje korene v dávnej minulosti. Už v biblických dobách ľudia tušili, že čísla a ich vibrácie majú veľký význam. Každá takáto vibrácia silne ovplyvňuje naše životy. Čísla od jednotky do deviatky predstavujú úplný proces tvorenia, a to od počiatku zrodenia Vesmíru.

Numerológia je úzko spätá s astrológiou a vzájomne sa dopĺňajú. Vďaka numerológii môžeme pochopiť, prečo sme takí akí sme, prečo nás niekto priťahuje a rozumieme si s ním viac než s inými. A naopak – prečo nedokážeme nájsť s niektorými ľuďmi spoločnú reč. Dozvieme sa, aká je naša životná cesta a kam smeruje. Čím je vhodné sa v určitý čas zaoberať a čoho sa naopak vyvarovať. To všetko sa dá zistiť z dátumu narodenia. Je možné určiť, aké má naše meno význam.

Aké miesto je pre nás vhodné na bývanie alebo prácu. Spočítať možno vlastne čokoľvek, čo je späté s naším životom. Určiť dátum dôležitej udalosti v živote ako je svadba, kúpa rodinného domu, začiatok podnikania alebo štúdia. Táto zaujímavá hra s číslami je kľúčom k úspechu,stačí im porozumieť. Už tým, že sa narodíme máme pridelené čísla a tým aj vibrácie, ktoré nás ovplyvňujú po celý život.

Veštenie budúcnosti pomocou astrologie: 

Astrológia je náuka stará tisíce rokov, ktorá študuje postavenie planét v určitom okamihu a z určitého miesta na Zemi, a na základe toho interpretuje ich symbolický význam. Východiskom k tomu je názor, že vesmír, ktorý nás obklopuje, je živým systémom, ktorý sa neustále vyvíja a kde je všetko prepojené. Ak sa zmení nejaká časť systému, má to vplyv na celok a naopak. Táto vesmírna jednota je tiež vnímaná ako prepojenie priestoru a času.

Čas nie je v astrológii vnímaný iba tradičným, merateľným spôsobom. Všetko v sebe nesie stopy minulosti, prítomnosti i zárodky budúcnosti. To, že astrológovia dokážu odhaliť budúci možný vývoj, vyvoláva otázku, do akej miery má človek slobodnú vôľu rozhodovať o svojom živote. Mali by sme si uvedomiť, že postavenie planét v horoskope nie je príčinou toho, ako sa človek bude správať. Iba symbolizuje určité vlohy, ktoré smerujú k realizácii.

Či sa však predpoklad uskutoční, záleží na rozhodnutiach jedinca. Hviezdy naznačujú, ale neurčujú. V astrológii používame jazyk symbolov, ktorý slúži na pomenovanie rôznych stránok našej povahy a na vysvetlenie ďalších zložitostí ľudského života. Každý symbol má veľmi široké spektrum významov. Umenie astrologického výkladu je založené na porozumenie symboliky, ale aj na osobnosti astrológa.

Astrológiu nemožno označiť za obyčajné placebo. Astrológia skutočne funguje, hoci je ťažké to dokázať. Na tomto poli veľmi pokročil Dr. Michel Gauquelin, francúzsky astrológ, psychológ a matematik, ktorý spoločne so svojou ženou urobil pokus štatisticky dokázať platnosť astrológie. Porovnávali postavenie niektorých planét v horoskope s profesiami ľudí. Výskum vychádzal zo zoznamu dát tisíce jedincov, ktorí sa vo svojom odbore preslávili.

Výsledky ich práce potvrdili štatisticky významný vzťah medzi postavením planéty Saturn a profesií vedca, Marsu a špičkového športovca, Jupitera a herca alebo politika, Mesiaca a spisovateľa. Astrológia je stále opradená mnohými falošnými a mylnými predstavami. Len človek, ktorý si astrológiu sám vyskúša a nechá si urobiť výklad horoskopu či sa pustí do jej štúdia, si môže utvoriť objektívny názor.

Veštenie budúcnosti pomocou run:

V runách je obsiahnuté prastaré poznanie týkajúce sa najdôležitejších životných sfér. Ak sa vieme orientovať a čítať v ich symbolike, môžeme sa dozvedieť veľa zaujímavých vecí o našom živote. O svojich momentálnych starostiach aj o veciach budúcich, ktoré nás čakajú.
Nie je potrebné považovať predpoveď získanú prostredníctvom rún, ako nemenné a konečné. Svojimi postojmi a rozhodnutiami môžeme ovplyvňovať svoju budúcnosť.

Aby sme mohli vykonávať správne životné rozhodnutie, potrebujeme však optimizmus a vieru vo vlastné schopnosti. Nemali by sme sa poddávať pochybnostiam, či prechodnému životnému neúspechu. Všetky skúsenosti aj tie negatívne nás v budúcnosti obohatia o vlastný rozhľad.

Veštenie budúcnosti pomocou kyvadla:

Všetci chceme poznať odpoveď na veľa otázok, poodhaliť rúško tajomstva a dozvedieť sa, čo nám chystá budúcnosť ... Často sa tiež potrebujeme rozhodnúť na životnej križovatke, ktorou cestou sa dať. Chodíme preto k veštkyňám, astrológom, ale pomôcť si môžeme aj sami a opýtať sa kyvadla. Ako s ním pracovať, aby sme od neho dostali tie správne informácie? Príprava

Dôležité je na prácu s kyvadlom sa naladiť, vytvoriť si optimálne pracovné prostredie a náladu. Ak ste niekde, kde sa ťažko sústredíte, nájdite si také miesto, kde Vás nebude nikto rušiť. Upokojte sa, zavrite oči, pomaly a pokojne dýchajte. Spojenie s podvedomím bude naviazané, až ucítite, že Vám telom prestupuje teplo.

Otvorte sa rozmanitým a mnohokrát veľmi prekvapivým informáciám, ktoré prostredníctvom kyvadla získate, a zaujmite neutrálny postoj voči akýmkoľvek možným výsledkom. Pozor ale, aby ste neboli strnulí alebo kŕčovitý. Majte tiež na pamäti, že ste len medzičlánkom medzi prúdením energie a kyvadlom. 

Ako správne držať kyvadlo?

Kyvadlo sa má držať tak, aby sa mohlo voľne a bez obmedzení pohybovať, a záves (gulička, polodrahokam atd ...) musí byť tak dlhý, aby sa mohlo kyvadlo vychýliť. Držte kyvadlo pevne, ale uvoľnene medzi palcom a ukazovákom, nechajte ho voľne visieť. Neopierajte si lakeť o stôl, hlavne zo začiatku, pritlačte ho voľne k telu tak, aby dolná časť paže zostala v pokoji. Budete mať uvoľnený postoj a budete vnímavejší.

Aké otázky klásť?

Na veštenie budúcnosti si kladte správne formované otázky. Pýtať sa môžete na čokoľvek, je ale dôležité riadiť sa aspoň niekoľkými základnými pravidlami. V prvom rade je potrebné otázku správne formulovať. Mala by byť jednoduchá a priama. V jednej vete by tiež nemali byť dve otázky. Je lepšie tiež pokladať pozitívnu otázku (je toto rozhodnutie dobré?). Ďalším pravidlom je nepýtať sa na nič, čo už viete (výnimka je len vo chvíli, keď zisťujete osobné- kód pri prvej práci s kyvadlom).

Nikdy sa nepýtajte zo zvedavosti a na to, čím by ste mohli druhého raniť alebo poškodiť. Nehľadajte odpovede na súťaže, hry, stávky atď. Najlepšie je pýtať sa na príčiny ťažkostí alebo chorôb, zablokované energetické centrá alebo meridiány, talent, vlastnosti, alternatívne liečebné postupy, správnu výživu, profesijnú orientáciu, sebapoznania, čo Vás v okolí ovplyvňuje v dobrom alebo zlom. 

 
Viktória
K DISPOZÍCII
 

Viktória je vynikajúca jasnovidka, veštica, kartárka. Mnohí ludia sa ňu obracajú v...

0900 715 715MOJA STRÁNKA
 
GitaNová/ý
K DISPOZÍCII
 

Gita je skvelá duchovná liečiteľka. Dokáže vám dať veľa praktických rád na...

0900 715 715MOJA STRÁNKA
 
Tamara
K DISPOZÍCII
 

Tamara pomáha ľuďom, ktorí sa tažko vyrovnávajú so smrťou svojich blízkych, vie sa...

0900 715 715MOJA STRÁNKA
 
Venuše
K DISPOZÍCII
 

Venuše Vám pomôže pomocou tarotových a mariášových kariet nájsť odpovede na všetky...

0900 715 715MOJA STRÁNKA
 
 

Užitočné články o každodennom živote

Veštba z kávy

Veštba z kávy

Veštba z kávy umožňuje Vám vytvárať individuálne interpretácie. Veštba z kávy ukáže, ako sa môže vyvíjať vaša...
 
Veštenie z anjelských kariet

Veštenie z anjelských kariet

Jeden spôsob, ako kontaktovať anjelov je veštenie z anjelských kariet. Táto metóda veštenia je veľmi...
 
Veštenie z cigánskych kariet

Veštenie z cigánskych kariet

Veštenie z cigánskych kariet je najstaršia forma veštenia. Veštenie z cigánskych kariet ukazuje...
 
Veštenie z mariášových kariet

Veštenie z mariášových kariet

Veštenie z mariášových kariet je zložité? Na veštenie z mariášových kariet je dobré používať vlastný balíček...
 
Čítanie z kariet

Čítanie z kariet

Čítanie z kariet vyžaduje veľa vynaloženej energie. Čítanie z kariet nemá zmysel, ak je izolovaná od okolitého...
 
 
 
 
0900 715 715

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Informácie zhromaždené pomocou súborov cookie môžu zahŕňať informácie o tom, ako často navštevujete webové stránky a z ktorej krajiny si ich prezeráte. Ďalej

_