Stlačením tlačidla 1 sa spojíte s prvou dostupnou osobou. Stlačením tlačidla 2 si môžete vypočuť prezentácie. Stlačením tlačidla 3 si môžete vybrať, s kým chcete hovoriť. 2 €/min
 
[@template.text.sidewidget]
Veštenie z cigánskych kariet

Veštenie z cigánskych kariet

Veštenie z cigánskych kariet je najstaršia forma veštenia. Veštenie z cigánskych kariet ukazuje budúcnosť

Veštenie z cigánskych kariet - Pôvod a štruktúra karty

Veštenie z cigánskych kariet považuje sa za jednu z najstarších foriem veštenia. Veštecké karty, ktoré podľa tradície priniesli do Európy Cigáni migrujúci z Indie a naturalizovali ju tu prostredníctvom veštenia a veštenia z kariet. Tento typ kariet možno definovať ako súbor kariet s obrázkami a nápismi, ktoré sa používajú na veštenie. Každá karta má nadpis pre pojem, ktorý je podporený, zatienený alebo doplnený ilustráciou na karte.

Keďže jazyk vešteckých kariet je symbolický, ani nápis, ani veci alebo scény zobrazené na kartách sa nemajú dešifrovať podľa ich primárneho významu, ale majú sa z neho intuitívne vyabstrahovať. Balíček kariet pozostáva z 32 alebo 36 kariet. V 19. storočí došlo k veľkým zmenám aj v cigánskych kartách - nie nadarmo to bolo obdobie obrody duchovna - vtedy sa zrodili formy, ktoré používame dnes, predtým používané balíčky mali trochu inú štruktúru.

Metódy vykladania a veštenie z cigánskych kariet

Existuje nespočetné množstvo spôsobov, ako vyriešiť túto hádanku, a najmä v prípade cigánskych kariet neexistujú žiadne pravidlá, jediným "pravidlom" je veľmi úzky vzťah ku karte a intuícia. Je teda na veštcovi, aby rozhodol, koľko kariet si vyloží a ako ich vyloží. Starí velikáni radili tým, ktorí sa učili veštiť z kariet, aby začali ťahaním jednej karty a odhodili ju až vtedy, keď kartu "precítia", t. j. nielen pochopia jej význam, ale uvidia aj súvislosti.

Pri veštení z cigánskych kariet je najjednoduchšie vyriešiť hádanku tak, že si po položení otázky vytiahnete len jednu kartu a ďalšie karty (maximálne dve) si vytiahnete len vtedy, ak je potrebné význam prvej karty vysvetliť alebo objasniť. Zložitejšou hádankou je hádanka, pri ktorej si zadávateľ vyberie 21 kariet a rozdelí ich do 3 balíčkov. Tri balíčky predstavujú tri obdobia prítomné v našom živote (minulosť, prítomnosť, budúcnosť).

Balíčky sú usporiadané vodorovne v rade tak, že každá karta je umiestnená pod druhou a tvoria stĺpce. Prvý stĺpec poskytuje informácie o samotnom respondentovi, druhý o vplyvoch nezávislých od neho, ktoré majú korene v prostredí. Tretia odráža jeho túžby a obavy a štvrtá jeho nádeje. Piata časť sa zaoberá vecami, ktoré nikto neočakáva, šiesta udalosťami v blízkej budúcnosti a siedma vzdialenejšou budúcnosťou.

Význam cigánskych kariet

Darček: Špecifický význam karty je niečo, čo získate bez toho, aby ste pre to museli urobiť niečo špeciálne. Ste schopní prijať to, čo dostanete? Viete požiadať o pomoc, keď ho potrebujete.

Trvalosť: Pojem "život" sa používa na označenie akejsi "životnosti", nie doslovne. Skôr by sa malo chápať ako veľmi dlhé trvanie. Boží pohľad na vec, na problém, celá táto záležitosť je osudová, v Božích rukách.

Choroba: Nejaký druh postihnutia (fyzického alebo duchovného), nútený odpočinok.

Sudca: Dôležité rozhodnutie a/alebo účasť úradníka, veci, ktoré bránia respondentovi presadiť sa vo svete.

Nepríjemnosť: Nepríjemná, otravná okolnosť, pochopenie nejakého učenia.

Nepriateľ: Votrelec v našom prostredí alebo naša vlastná tienistá stránka.

Žiarlivosť: Strach (strach zo seba), žiarlivosť (strach z iných), nedostatok dôvery.

Myšlienka: Tvrdenie o sile myšlienky, prítomnosť alebo vplyv blonďavého muža, "nikto mi nerozumie" únava zo sveta.

Dieťa: Narodenie dieťaťa, objavenie sa (alebo z nejakého dôvodu zdôraznenie) alebo prítomnosť klebiet, niečo nové vzniká alebo niečo staré dostáva novú silu.

Smrť: Ťažkosti, nepriaznivý vývoj udalostí, niečo sa končí, smútok, odchod, ale nie nevyhnutne tragický.

Klamstvo: Nebezpečenstvo podvodu, zlyhanie nejakého plánu, pohyb v oblasti, v ktorej nie som doma.

Dom: Domov vo všetkých významoch (dom rodičov, naše bydlisko, domov), stabilita.

Manželstvo: Náš manželský partner, naša rozšírená rodina, ale môže označovať aj nášho obchodného partnera, stálosť, požehnanie v prestrojení.

Vernosť: Čestnosť, vytrvalosť, pokora a služba.

Vojenský dôstojník: Očakávania na pracovisku, prítomnosť alebo vplyv tmavovlasého muža, násilie, agresivita, nedostatok emócií alebo neschopnosť prejaviť emócie.

Peniaze: Veľká karta peňazí predstavuje hojnosť, ale aj neporiadok vo svojej finančnej situacii. Je to signál, aby sme si urobili poriadok vo svojej finančnej situácii, aby sme vyriešili problémy v našej finančnej situácii, ktoré už nejaký čas odkladáme.

Malé peniaze: Neustále prúdiaca (alebo ubúdajúca) energia peňazí. Je to súčet mesačných platieb, fixných výdavkov, vždy aktuálnych výdavkov a príjmov.

Návšteva: Nedokončené záležitosti alebo príchod hosťa, niekto zasahuje do vášho života.

Pastor: Ísť po vnútornej ceste, čistosrdný pomocník, duchovný učiteľ, majster, poradca

List: Príde správa, chýbajúce informácie sú nám poskytnuté písomne, ale nemusia byť adresované nám, môžu byť v novinách, na plagáte atď.

Radosť (alebo veselosť): Radostná udalosť, oslava, udalosť, ktorá prináša nádej, ľahkosť, umelecké sklony.

Vdova: Stará dáma, často matka respondenta, aj keď nie je vdova.

Ovdovelý muž: Starší pán, často otec respondenta, aj keď nie je ovdovelý.

Nádej: Situácia, v ktorej je potrebná nádej: situácia, ktorá sa bude vyvíjať dlhší čas, dlhá cesta, cesta do zahraničia, obnovenie starého vzťahu.

Láska: Všetky formy lásky (náklonnosť, cit), extrémne emócie a udalosti.

Zamilovaná žena (alebo srdcová kráľovná): Ak je respondentka žena, je to ona sama, ak je to muž, je to jej súčasný alebo budúci partner, môže naznačovať blížiacu sa lásku, vzťah.

Šťastie: Šťastie, priaznivá zmena, niečo, čo inicioval respondent, sa obráti v jeho prospech.

Nešťastie: Karta objasnenia, vzťah je testovaný, neúspech v negatívnom kontexte.

Milenec (alebo kráľ sŕdc): Ak sa pýta muž, je to on sám, ak žena, je to jej súčasný alebo budúci partner, môže naznačovať blížiacu sa lásku, vzťah.

Smútok: Akákoľvek negatívna nálada, prítomnosť alebo vplyv blondínky, karta introverzie.

Zlodej: Neautorizovaný šuplík nášho hmotného alebo citového majetku, na aké predmety sme príliš naviazaní?

Cestovanie: Rýchly sled udalostí alebo konkrétna cesta (krátka), zmena životného štýlu.

Správa: Náhly sled udalostí, správa, posolstvo, riešenie problému spočíva v komunikácii medzi ľuďmi.

Túžba: Túžba, očakávanie, prítomnosť alebo vplyv tmavovlásky.

Neočakávané potešenie: Náhla a nepredvídaná radostná udalosť, neočakávané materiálne statky, osvietenie, nápad.

Strata: Nie vždy ide o skutočnú stratu, iba ak je daná do negatívneho kontextu okolitými kartami, často označuje aj poctivú obchodnú transakciu alebo závislosti pýtajúceho sa.

Takže veštenie z cigánskych kariet nie je také zložité.

 
Renata
K DISPOZÍCII
 

Renata je vynikajúca jasnovidka, má aj dar jasnocítenia. Keď si ju vyberiete, urobíte...

0900 715 715MOJA STRÁNKA
 
Sofia
K DISPOZÍCII
 

Sofia pomáha ľuďom s rôznymi problémami. Pri výklade používa cigánske karty, tarot,...

0900 715 715MOJA STRÁNKA
 
Jana
K DISPOZÍCII
 

Jana sa zaoberá s astrológiou už 20 rokov, tarotom viac ako 10 rokov. Vo svojej praxi...

0900 715 715MOJA STRÁNKA
 
Sandra
K DISPOZÍCII
 

Sandra je milá, empatická kartárka, ktorá Vám pomôže najlepšie ako vie. So Sandrou...

0900 715 715MOJA STRÁNKA
 
 

Užitočné články o každodennom živote

Veštenie

Veštenie

Je vôbec možné nazrieť do budúcnosti? Veštenie vždy existovalo a vždy bolo populárne. Veštenie je dar...
 
Kariéra

Kariéra

Kariéra podľa slovenského slovníka znamená kariérny postup. Čo však okrem slovníkového významu znamená...
 
Vianočné tradície

Vianočné tradície

Prečítajte si vianočné tradície z celého sveta o ktorých ste nikdy nepočuli. Zistite, aké sú vianočné tradície...
 
Tarotové karty

Tarotové karty

Ako interpretovať tarotové karty so zlými významami? Tarotové karty nesúďte podľa vzhľadu ale kvôli ich...
 
Médium

Médium

Slovo médium je latinské a znamená uprostred. Médium musí mať citlivý a silný nervový systém a silné fyzické...
 
 
 
 
0900 715 715

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Informácie zhromaždené pomocou súborov cookie môžu zahŕňať informácie o tom, ako často navštevujete webové stránky a z ktorej krajiny si ich prezeráte. Ďalej

_